Dr. Bares Award 2017

Vážení členové České gastroenterologické společnosti, vedení farmaceutické společnosti PRO.MED.CS Praha a. s. vyhlašuje pro rok 2017 mezinárodní soutěž v kategorii Publication o nejlepší vědeckou práci z oborů gastroenterologie a hepatologie nebo na téma metabolický syndrom. Bližší informace jsou k dispozici zde: Dr. Bares Award 2017. Pravidla soutěže 2017.

Časopis Gastroenterologie a hepatologie vyhlašuje soutěž o dvě nejlepší původní práce!

Vážení členové České gastroenterologické společnosti, časopis Gastroenterologie a hepatologie vypisuje i pro letošní rok soutěž o dvě nejlepší původní práce. Podmínky: 1. Do soutěže budou automaticky zařazeny všechny původní práce publikované v tomto periodiku v roce 2017. 2. Práce budou hodnoceny členy redakční rady. 3. Hlavními kritérii hodnocení budou odborná úroveň, originalita a přínos zveřejněných […]