Smuteční oznámení o úmrtí doc. MUDr. Jana Kotrlíka, CSc., bývalého předsedy ČGS ČLS JEP


V zármutku oznamujeme všem členům, spolupracovníkům a odborné veřejnosti, že dne 4. 6. 2020 zemřel ve věku 91 let doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc.

Na památku docenta MUDr. Jana Kotrlíka, CSc.