← zpět na mapu

2. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Popis činnosti:

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro gastroenterologické a revmatologické pacienty. Má dvě lůžková oddělení, ambulance a specializované gastroenterologické, hepatologické a revmatologické poradny, funkční laboratoř a rozsáhlé pracoviště digestivní endoskopie.

Speciálním zaměřením revmatologické skupiny je diagnostika a léčba systémových onemocnění pojiva, tj. chorob, postihujících řadu různých tělesných systémů a vnitřních orgánů, například ledviny, srdce a plíce. Příkladem diagnóz, které jsou předmětem soustředěné diagnostické, léčebné a také výzkumné a výukové práce revmatologů II. Interní kliniky jsou systémový lupus erythematodes, systémová sklerodermie, zánětlivé choroby svalu (polymyositis a dermatomyositis), autoagresivní postižení cévních struktur jako jsou tzv. systémové vaskulitidy, ale také ty případy onemocnění revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou a další systémová onemocnění, která vyžadují specializovanou diagnostiku nebo intenzivní léčbu.

Pracoviště digestivní endoskopie provádí všechny základní metody digestivní endoskopie (gastroskopie, koloskopie, ERCP) a všechny metody terapeutické (endoskopická léčba krvácení, polypektomie, endoskopické slizniční resekce, drenážní výkony, zavádění stentů). Pracoviště dále poskytuje abdominální ultrasonografii (včetně cílených a necílených biopsií jater a biopsií ložiskového postižení v abdominální oblasti). Na endoskopii se dále provádí lineární a radiální endoskopická ultrasonografie, enteroskopie, kapslová endoskopie a choledochoskopie. Pracoviště také disponuje metodami pro komplexní léčbu choledocholitiázy (ESWL, mechanická a elektrohydraulická litotripse), zavádí perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) a provádí endoskoskopickou léčbu hemoroidů (Hemoron, ligace). Ve spolupráci s radiologickou klinikou zajišťuje transjugulární portosystémové spojky (TIPS). Ve spolupráci s chirurgickou klinikou provádí intraoperační enteroskopie. Funkční laboratoř provádí jícnové pH-metrie, jícnové a anální manometrie, anální biofeedback, elektrogastrografie, dechové testy s přirozeným izotopem 13-C (Helicobacter pylori, gastrická evakuace), funkční jaterní testy (indocyaninová zeleň) a vodíkové a metanové dechové testy. Oddělení jsou základnou subkatedry gastroenterologie LF UK a revmatologie LFUK pro postgraduální vzdělávání.

Subkatedra gastroenterologie LF UK v Hradci Králové patří mezi největší v rámci Katedry interních oborů LF UK. Představuje svou problematikou mimořádně velký přesah do dalších disciplin, jako jsou chirurgie, onkologie, biochemie a metabolismus, imunologie, diabetologie, endokrinologie a řada dalších.

Oddělení revmatologie je z hlediska výzkumu a výuky zastřešováno subkatedrou revmatologie v rámci Katedry interních oborů LF UK v Hradci Králové. Úzce spolupracuje s imunologií a alergologií, ortopedií a rehabilitační klinikou, pneumologií, oftalmologií, stomatologií, neurologií a s většinou komplementových pracovišť FN .

Pracovišti je ministrem zdravotnictví ČR přiznán statut akreditovaného pracoviště pro postgraduální výchovu v oboru revmatologie a gastroenterologie pro lůžkovou i ambulantní část specializační přípravy k atestační zkoušce v oboru.

Typ pracoviště:

  • Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie
  • Centra biologické léčby IBD
  • Centra screeningové koloskopie

Adresa pracoviště:

E-mail pracoviště:
Telefon pracoviště:
Webové stránky pracoviště:

Další odborná zařízení


Nemocnice České Budějovice a.s., Gastroenterologické oddělení

Více o odborném zařízení

Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni

Více o odborném zařízení

2. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Více o odborném zařízení

← zpět na mapu