← zpět na mapu

Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni

Popis činnosti:

Gastroenterologické a hepatologické oddělení I. Interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni poskytuje komplexní péči o pacienty s onemocněním GIT. Oddělení zajišťuje nepřetržitě dostupnou endoskopickou službu 24/7. V případě nutnosti je možné přijetí pacienta na lůžkové stanice I. interní kliniky, pracoviště disponuje návazností na lůžka intenzivní péče v rámci I. interní kliniky a Kliniky anestézie, resuscitace a intenzivní medicíny. Úzce spolupracujeme s dalšími pracovišti v rámci FN  (zejména Klinika zobrazovacích metod, Chirurgická klinika a ORAK – KOC).

Součástí pracoviště jsou endoskopické sály k provádění endoskopických výkonů EGDS, kolonoskopie, ERCP, EUS – jedná se o 5 plně vybavených endoskopické sálů včetně sálu vybaveného skiaskopickou stěnou a C-ramenem, disponujeme kompletně vybaveným sonografickým sálem. Provádíme diagnostické i terapeutické endoskopické výkony včetně vysoce specializovaných výkonů. Součástí oddělení je funkční laboratoř k provádění 24hod pH- metrie a manometrie jícnové a anorektální.  

 Gastroenterologické a hepatologické oddělení I. Interní kliniky FN Plzeň poskytuje komplexní terapii pacientů s IBD v rámci Centra pro podávání biologické terapie, která zahrnuje komplexní péči o pacienty s idiopatickými střevními záněty včetně podávání biologické terapie. Současně jsou v GaH oddělení léčeni pacienti s virovými hepatitidy v rámci Centra pro léčbu virových hepatitid.

Denní stacionář slouží k podávání biologické léčby, péči o akutní pacienty, provádějí se zde i malé ambulantní zákroky jako je paracentéza či venepunkce, nadále je určena k rekonvalescenci po analgosedaci při endoskopických výkonech.

Gastroenterologické a hepatologické pracoviště I. Interní kliniky je akreditované pracoviště Národního screeningu KRK.

Zajišťujeme pregraduální výuku studentů LF UK v Plzni a patříme mezi akreditovaná pracoviště pro postgraduální výuku v ČR, včetně vykonávání atestačních zkoušek v oboru gastroenterologie a hepatologie.

Výzkumné projekty zaměřujeme na problematiku IBD a motilitních poruch GIT.

Typ pracoviště:

  • Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie
  • Centra biologické léčby IBD
  • Centra screeningové koloskopie

Adresa pracoviště:

Kontakty na pracoviště:

Další odborná zařízení


Nemocnice České Budějovice a.s., Gastroenterologické oddělení

Více o odborném zařízení

Gastroenterologické a hepatologické oddělení, I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni

Více o odborném zařízení

2. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Více o odborném zařízení

← zpět na mapu