Novinky a aktuality


Výsledky voleb do Rady Sekce mladých gastroenterologů

Zápis volební komise a podrobné výsledky voleb

3.místo Dr. Bares Award získává MUDr. Darina Kohoutová

Na mezinárodním gastroenterologickém symposiu v Petrohradě (International Symposium of Gastroenterology), které se konalo ve dnech   12. – 14. května 2016, získala MUDr. Darina Kohoutová 3.místo v prestižní mezinárodní soutěži Dr. Bares Award  za práci Escherichia coli strains of phylogenetic group B2 and D and bacteriocin production  are associated with advanced colorectal neoplasia (Kohoutová D., Smajs D., Moravkova P., Cyrany J. Moravkova M., Forstlova M., [...]

Zápis z plenární schůze ČGS 13.11.2015

Dne 13.11. 2015 se v Clarion Congres Hotelu Praha uskutečnila plenární schůze ČGS ČLS JEP.