Novinky a aktuality


ESGE Days 2022

ESGE Days 2022 se uskuteční v termínu 28. – 30. 4. 2022 v Praze! Další informace můžete sledovat na webu akce.

Aktuální informace o vakcinaci IBD pacientů dle současného pokynu MZ ČR

Na základě aktuálního rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR došlo k rozšíření skupiny chronicky nemocných pacientů, jimž může být poskytnut kód pro registraci do Centrálního rezervačního systému pro očkování proti COVID-19. Do aktuálního seznamu byli nově zařazeni i nemocní s idiopatickými střevními záněty (viz příloha), a to s platností od pondělí 12.4.2021. Nadále zůstává i možnost vakcinace pacientů s IBD v ordinacích [...]

7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Dovolujeme si Vás pozvat na 7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v termínu 10.- 12. listopadu 2021 v online formátu. Registrace budou spuštěny 1. května 2021. Více informaci naleznete na stánkách kongresu.    

Stanovisko ČGS k provádění digestivní endoskopie v podmínkách pandemie koronaviru (aktualizováno 20. 7. 2021)

Vážené kolegyně a kolegové,   vzhledem k epidemiologické situaci v Evropě i v České republice, s ohledem na šíření infekce virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID – 19) i vzhledem ke specifikům gastrointestinální endoskopie (blízký kontakt mezi pacienty a personálem, tvorba aerosolu v průběhu horní endoskopie, riziko fekálně – orálního přenosu) vydává předsednictvo výboru ČGS ČLS JEP tyto informace k provozu endoskopické praxe. [...]

16th Congress of ECCO

Dovolujeme si Vás pozvat na 16. ECCO kongres, který se bude konat v termínu 7. až 10. července 2021. Kongres proběhne virtuální formou.   Please be informed about the upcoming Annual Congress of the European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), which will be taking place virtually on July 2-3 & July 8-10. The online registration is now available [...]

Stanovisko Pracovní skupiny pro IBD při ČGS ČLS JEP k vakcinaci proti onemocnění COVID-19 u pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou

Členové Pracovní skupiny pro IBD se dne 13.1.2021 shodli na následujícím Stanovisku k vakcinaci proti onemocnění COVID-19 u pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou.