Novinky a aktuality


Pozdrav z Beninské gastroenterologické společnosti v rámci 7. kongresu České gastroenterologické společnosti

Dr. Aboudou Raïmi Kpossou, vice-prezident Beninské gastroenterologické společnosti zaslal videopozdrav v rámci pořádání 7. kongresu České gastroenterologické společnosti. Věříme, že v příštím roce budeme moci uvítat celou delegaci z Beninu. 

Gastro 2021 Prague / A Joint Meeting WGO/CSG

Světová gastroenterologická organizace (World Gastroenterology Organization – WGO) a Česká gastroenterologická společnost pořádají v Praze kongres (9. – 11. 12. 2021) v hybridní podobě s preferencí prezenční účasti. Registrujte se prostřednictvím stránek akce

ESGE Days 2022

ESGE Days 2022 se uskuteční v termínu 28. – 30. 4. 2022 v Praze! Další informace můžete sledovat na webu akce.

Aktuální informace o vakcinaci IBD pacientů dle současného pokynu MZ ČR

Na základě aktuálního rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR došlo k rozšíření skupiny chronicky nemocných pacientů, jimž může být poskytnut kód pro registraci do Centrálního rezervačního systému pro očkování proti COVID-19. Do aktuálního seznamu byli nově zařazeni i nemocní s idiopatickými střevními záněty (viz příloha), a to s platností od pondělí 12.4.2021. Nadále zůstává i možnost vakcinace pacientů s IBD v ordinacích [...]

7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Dovolujeme si Vás pozvat na 7. kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v termínu 10.- 12. listopadu 2021 v online formátu. Registrace budou spuštěny 1. května 2021. Více informaci naleznete na stánkách kongresu.    

Stanovisko ČGS k provádění digestivní endoskopie v podmínkách pandemie koronaviru (aktualizováno 20. 7. 2021)

Vážené kolegyně a kolegové,   vzhledem k epidemiologické situaci v Evropě i v České republice, s ohledem na šíření infekce virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID – 19) i vzhledem ke specifikům gastrointestinální endoskopie (blízký kontakt mezi pacienty a personálem, tvorba aerosolu v průběhu horní endoskopie, riziko fekálně – orálního přenosu) vydává předsednictvo výboru ČGS ČLS JEP tyto informace k provozu endoskopické praxe. [...]